Accueil     Contact          Langue :   Malagasy Français
NY LANITRA SY NY HELO
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Fabiola
  ¦→ Gaby RAMBELO
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Lorne FOX
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Renus OLSON
  ¦→ Rév Park Yong Gyu
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Tanora Kolombiana 7
  ¦→ Vehivavy wesleyan iray
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Villalobos
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

  ¦→ 7 jeunes colombiens
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Angelica 2è voyage
  ¦→ Bernarda FERNANDEZ
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Carmelo BRENES
  ¦→ Collet PERCY
  ¦→ Dr Augusto MAQUENGO
  ¦→ Emmanuel AGYARKO
  ¦→ Ex-sataniste
  ¦→ Jenifer PEREZ
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Une artiste coréenne
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

OLONA NIOVA FO
  ¦→ Bakajika MUANA NKUBA
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ ...

  ¦→ Ancien boudhiste
  ¦→ Bakajika MUANA NKUBA
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ Françoise LUTALA
  ¦→ Henri GIMENEZ
  ¦→ Lisungi Mbula
  ¦→ Moussa KONE
  ¦→ Nicky CRUZ
  ¦→ ...

FAHAGAGANA
  ¦→ Daniel EKECHUKWU
  ¦→ Stanley PRAIMNATH
  ¦→ ...
FIJOROANA VAVOLOMBELONA
OLONA NIOVA FO
FITENY MALAGASY
Bakajika MUANA NKUBA : Zaïrois mpanao majika lehibe iray nandao an'i Losifera mba hanara-dia an'i JESOSY KRISTY. Na dia mbola tanora aza dia tena tafiditra lalina tamin'ny majika rehefa notaomin'ilay pretra iray tao amin'ny paroasiny. Ny fahasimbana dia mitranga eo amin'ny fotoana hanaovana fifanarahana amin'ny devoly (pacte). Ary ny devoly dia manisy ny tombokaseny eo amin'ny fanahin'ny olona ary mandray an-tànana tanteraka ny fitantanana ny maha-izy azy rehetra; amin'izay fotoana izay no tanteraka ny fahasimbana mankany amin'ny afobe. (Vakiana manontolo)
Emmanuel ENI : Tantaram-piainan’ilay mpimasy Nigeriana iray nikoizana izay afaka tamin’ny herin’ny maizina ary mampiseho ny asan’Andriamanitra tapitr’ohatra sy ny fahefany. “.Aoka ho fantatry ny kristiana, fa raha vao manomboka midera an’Andriamanitra marina izy ireo, dia mahatonga fikorontanana sy fisavorovoroana na any anaty ranomasina izany, na eny amin’ny rivotra. Ireo miaramilan’i satana dia tsy mahita fitsaharana vokatr’izany. Ny vavaka dia tahaka ny bomba alatsaka eo aminy ka samy manao izay hamonjena ny ainy izy ireo avy eo.”... (Vakiana manontolo)
 
  ¦→ Efa tonga ny famonjena
  ¦→ Fanampiana mahagaga
  ¦→ Finoana Sahy
  ¦→ Fitondrana mahagaga
  ¦→ Mamonjy foana A/tra
  ¦→ Mahita Andriamanitra
  ¦→ Tara avion
  ¦→ Valimbavaka
  ¦→ Voavotra
  ¦→ ...

  ¦→ Fanalahidy
  ¦→ Toetra kristiana
  ¦→ ...