Accueil     Contact            Langue :   Malagasy Français
NY LANITRA SY NY HELO
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Fabiola
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Lorne FOX
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Renus OLSON
  ¦→ Rév Park Yong Gyu
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Tanora Kolombiana 7
  ¦→ Vehivavy wesleyan iray
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Villalobos
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

  ¦→ 7 jeunes colombiens
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Angelica 2è voyage
  ¦→ Bernarda FERNANDEZ
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Carmelo BRENES
  ¦→ Collet PERCY
  ¦→ Dr Augusto MAQUENGO
  ¦→ Emmanuel AGYARKO
  ¦→ Ex-sataniste
  ¦→ Jenifer PEREZ
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Une artiste coréenne
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

OLONA NIOVA FO
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ ...

  ¦→ Ancien boudhiste
  ¦→ Bakajika MUANA NKUBA
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ Françoise LUTALA
  ¦→ Henri GIMENEZ
  ¦→ Lisungi Mbula
  ¦→ Moussa KONE
  ¦→ Nicky CRUZ
  ¦→ ...

FAHAGAGANA
  ¦→ Daniel EKECHUKWU
  ¦→ Stanley PRAIMNATH
  ¦→ ...
HORONAN-TSARY
FIJOROANA VAVOLOMBELONA
Paulson : Dadarabe fahiny niova fo ka nandray an'i Jesoa Kristy. Mitantara amintsika ny misterin'ny fanahy ratsy (ody fitia, fanainga lavitra, mazia, famisaviana, sns ...)Ra-Tiana : Mpanompon'Andriamanitra iray efa maty nefa velona indray, nampahitan'i Jesoa Kristy "ny lanitra sy ny helo". Ary handraisantsika ny hafatr'i Jesoa Kristy nampitondrainy azy.Yves : Mitantara amintsika ny herin'ny vavaka izay nampahafantarin'ny Tompo azy fony izy tany an-danitra.Alarobia 17 janoary 2018

FIJOROANA VAVOLOMBELONA
  ¦→ Paulson : dadarabe fahiny
  ¦→ Ra-Tiana : lanitra sy helo
  ¦→ Yves : herin'ny vavaka
  ¦→ ...

TANTARA
  ¦→ Paul de Tarse (partie 1)
  ¦→ Paul de Tarse (partie 2)
  ¦→ Le roi David (partie 1)
  ¦→ Le roi David (partie 2)
  ¦→ Le roi Salomon
  ¦→ L'histoire de Ruth
  ¦→ Joseph (partie 1)
  ¦→ Joseph (partie 2)
  ¦→ ...

NY LANITRA SY NY HELO
  ¦→ Yves tany an-danitra
  ¦→ Yves tany amin'ny helo
  ¦→ ...

  ¦→ Efa tonga ny famonjena
  ¦→ Fanampiana mahagaga
  ¦→ Finoana Sahy
  ¦→ Fitondrana mahagaga
  ¦→ Mamonjy foana A/tra
  ¦→ Mahita Andriamanitra
  ¦→ Tara avion
  ¦→ Valimbavaka
  ¦→ Voavotra
  ¦→ ...

  ¦→ Fanalahidy
  ¦→ Toetra kristiana
  ¦→ ...